U bent hier: Home  Over Brink Rioolbeheer  Bezoek Indonesië mei 2009 

Bezoek Indonesië mei 2009

Op uitnodiging van de heer Kingma van Riodesk heb ik van 14 tot en met 21 mei 2009 een bezoek gebracht aan Indonesië. Het doel van het bezoek aan de steden Jakarta en Bandung was divers.

In Jakarta heeft de heer Kingma een tweedaagse presentatie verzorgt op het Ministerie van Openbare Werken. Hier werden vertegenwoordigers van diverse Indonesische eilanden, ministeriële beleidsmakers, maar ook studenten geïnformeerd over de vele toepassingsmogelijkheden van het rioolbeheerprogramma Kikker.

Op dit moment zijn er al 10 gemeenten, zowel op Java als op Sumatra, gebruiker van Kikker. Gelet op de positieve reacties na afloop van de presentatie is de verwachting dat dit aantal zeer snel zal gaan stijgen.

In Bandung heeft de heer Kingma een dag Kikker instructie gegeven voor 10 medewerkers van INOWA Prima Consult. Vervolgens ben ik twee volle dagen met de medewerkers veldwerk gaan verrichten. Van inventariseren, schetsontwerpen maken, schadebeelden classificeren tot en met de invoer van data in Kikker. Vanuit een echte 0-situatie, door middel van simpele praktijkoefeningen, een beheersysteem gaan vullen wat zich uiteindelijk kan gaan meten met systemen zoals die wij hier in Nederland doorgaans gewend zijn. Het zal u niet verbazen dat daar nog een lange weg te gaan is. De Indonesische overheid realiseert zich inmiddels dat het ontbreken van goede afvalwatersystemen, het ontbreken van rwzi’s, het dikwijls ontbreken van schoon drinkwater en de klimaatsveranderingen, terreinen zijn waar de komende jaren flink in moet worden geïnvesteerd. Ook het programma Kikker kan hier zijn waarde bewijzen!

Bijgevoegde foto’s geven een indruk van een zeer interessante werkweek in Indonesië!
 

Gemengde afvoer
Gemengde afvoer

Hoe kom je in het riool 
Hoe kom je in het riool?

Instructie bij Inowa
Instructie bij Inowa

Inventariseren regenwatersysteem
Inventariseren regenwatersysteem

Regenwaterafvoer
Regenwaterafvoer


Vervuiling en kabels
Vervuiling en kabels en leidingen

Presentatie Hendrik Kingma
Presentatie
Hendrik Kingma

Presentatie ministerie openbare werken
Presentatie ministerie
openbare werken